AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Zastosowanie technologii AGXX® w praktyce

W praktyce istnieją już różne pozytywnie przebiegające lub zakończone projekty mające za cel sterylizację środków chłodząco-smarujących oraz wody jako medium chłodzącego i wody technologicznej. Jako katalizator kontaktowy AGXX® znajduje się obecnie od ponad 12 miesięcy w formie nowozaprojektowanych reaktorów, wkładów i modułów filtrujących w zastosowaniu praktycznym. Głównymi obszarami zastosowania są obecnie sterylizacja płynów chłodząco-smarujących oraz wód do celów chłodzących i technologicznych.

Ze względu na to, że technologia AGXX® funkcjonuje bez substancji aktywnych i jest dla człowieka nieszkodliwa, testowane są dalsze zastosowania w farmacji, przemyśle spożywczym, biomedycynie i uzdatnianiu wody pitnej. Przykładowo AGXX® badane jest w celu uzyskania atestów dopuszczających do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym jako środka leczniczego np. krople do oczu, implanty i w urologii.

RTR system Linia do produkcji ciągłej siatki AGXX®
(technologia RTR)

Aby sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na nasze produkty w przemyśle, uruchomiono już pierwszy ciąg technologiczny do większej produkcji siatki o bioaktywnej powierzchni. AGXX® może zostać wyprodukowany obecnie jako folia, siatka lub proszek. Przy czym możliwe jest powlekanie różnych materiałów jak np. stal szlachetna, tworzywa sztuczne, szkło, materiały ceramiczne. Poprzez dobór grubości powłoki można również ustawić okres „żywotności” AGXX®, w wyniku czego aktywność antymikrobowa pozostaje zachowana przez miesiące lub wiele lat.

AGXX® jest ze względu na jego szczególne właściwości również odporny na działanie większości chemikaliów, a przede wszystkim na działanie aktywnych związków siarki, które w wielu przypadkach dezaktywują działanie srebra. AGXX® funkcjonuje praktycznie bezobsługowo i może zostać w razie potrzeby w sposób bardzo prosty wyczyszczony i zregenerowany.

Aktualnie przeprowadzane testy AGXX® w przemyśle:

  • obróbka metalu, środki chłodząco-smarujące
  • woda jako środek chłodzący, wieże chłodnicze
  • technologie formowania wtryskowego tworzywa sztucznego
  • urządzenia do cięcia laserem
  • uzdatnianie wody pitnej
  • przemysł spożywczy
  • zabezpieczenie produktów farmaceutycznych
  • urządzenia (systemy) do magazynowania płynów
  • systemy pomp i rurociągów
  • pralki i zmywarki do naczyń
 top   print   bookmark   recommend