AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Zalety AGXX® w stosunku do klasycznych
technologii sterylizacji (odkażania)

Kontaminacje mikrobiologiczne powodują w dalszym ciągu poważne problemy i straty komercyjne we wszystkich obszarach związanych z jakością wody, roztworami wodnymi i higieną. Mamy z nimi do czynienia przykładowo w szpitalach, domach spokojnej starości, przedszkolach (żłobkach) i w instytutach higieny, a także w technologii produkcji żywności, innych procesach produkcyjnych, klimatyzacji pomieszczeń oraz w gospodarstwach domowych.

W związku z powyższym istnieją już dłużej różne antymikrobowe rozwiązania dotyczące dekontaminacji bazujące na agresywnych chemicznych substancjach jak np. formaldehyd, alkohole, fenole, azydek sodu, podchloryn sodu lub inne silnie utleniające związki.

Wady tych rozwiązań i metod polegają na tym, że używane do dekontaminacji i dezynfekcji bardzo agresywne chemikalia i związki utleniające posiadają wysoki potencjał korodujący i toksyczny. Wynikiem tego są woda i roztwory wodne, które w normalnym przypadku nie są dla człowieka zdatne do picia, a użyte urządzenia lub powierzchnie mogą zostać uszkodzone przez korozję.

Porównanie podstawowych właściwości klasycznych metod i technologii AGXX®


Biocydy Klasyczna technologia srebra AGXX®
kompleksowe mieszaniny substancji aktywnych tylko jony Ag+ katalizator kontaktowy
działania selektywne szeroki zakres (powoli) szeroki zakres (szybko)
wysoko toksyczne, alergie toksyczna od 100 µg/l nietoksyczny
nietoksyczny hamowanie, blokowanie brak blokowania lub odporności
wysokie zużycie zużycie jonów Ag+ minimalne zużycie
kosztowna analityka,
serwis
prawie bezobsługowa,
brak regeneracji
prawie bezobsługowa,
regeneracja

Niewielką poprawę tego problemu przyniosło zastosowanie technologii srebra. Oligodynamiczny efekt srebra pozwala na odkażanie wody lub roztworów wodnych i dlatego też jest stosowany do produkcji i uzdatniania wody pitnej oraz do zapewnienia jej odpowiedniej jakości. Wadami znanych metod zaliczanych do technologii srebra są znacznie opóźnione działanie po kontakcie srebra z wodą i wyłącznie selektywne działanie antymikrobowe.

Po kontakcie srebra z zanieczyszczoną wodą upływa najczęściej wiele godzin do momentu przekazania wystarczającej ilości jonów srebra przez powierzchnię, która jest konieczna do efektywnego niszczenia mikroorganizmów i uzyskania odpowiedniego odkażenia wody. Problem ten ma zostać rozwiązany przez znane już nowe metody, które bazują na właściwościach nanocząsteczek. Bardzo duże powierzchnie zewnętrzne mają doprowadzić do przyspieszonego przekazywania jonów srebra.

Dokładne porównanie zalet technologii AGXX® z klasyczną technologią srebra


Klasyczna technologia srebra AGXX®
działanie w dużej odległości przez Ag+ optymalne działanie w małej i dużej odległości
powolne osiąganie efektywnych koncentracji Ag+ bardzo szybka ochrona antymikrobowa (działanie kontaktowe)
zwiększenie skuteczności działania możliwe tylko przez większą ilość Ag+ niskie koncentracje Ag+ (< 100µg /L)
za wysokie koncentracje Ag+ problematyczne/toksyczne działanie antymikrobowe nawet przy wysokich mikrobowych obciążeniach
Ag+ zostaje przez mikroorganizmy szybko połączony/dezaktywowany. działanie długookresowe (od 3 do 5 lat)

Najważniejsze zalety AGXX® w skrócie:

 • innowacyjna, mikroporowata powłoka o wysokiej antymikrobowej skuteczności działania,
 • produkcja i nakładanie powłok przy temperaturze otoczenia,
 • przyspieszone, antymikrobowe działanie przy kontakcie z roztworami wodnymi,
 • brak zależności od dużej ilości jonów srebra, minimalna ilość jonów przekazywana do otoczenia,
 • wysoka skuteczność przy roztworach wodnych z przepływem/wymianą ich objętości,
 • wysoka skuteczność przy roztworach wodnych z przepływem/wymianą ich objętości,
 • prawie bezobsługowe systemy,
 • długa żywotność powierzchni,
 • dalsze dodawanie biocydów zbędne,
 • brak działania blokującego przez dodatki jak np. ochrona przeciwkorozyjna, emulgatory itd.,
 • brak zwiększenia potencjału korozyjnego roztworów wodnych,
 • prosta instalacja w istniejących systemach,
 • brak powstawania związków AOX,
 • brak dodatkowego zużycia/dostarczania energii jak np. przy metodach odkażania bazujących na UV, ozonie lub elektrolizie,
 • brak magazynowania, przeładunku i utylizacji roztworów zanieczyszczonych biocydami,
 • brak kontaktu z krytycznymi chemikaliami jak np. dwutlenek chloru lub chlor,
 • możliwy recycling zużytych systemów AGXX®
 top   print   bookmark   recommend