AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Wyniki zastosowania praktycznego AGXX® do
sterylizacji wody jako środka chłodzącego

AGXX® jest stosowany w skali wielkotechnicznej z pozytywnymi efektami w urządzeniu do nakładania powłok z PE (polietylenu) w zakładzie produkującym rury wielkogabarytowe. W tym przypadku technologię AGXX® zastosowano w całym systemie przemysłowego obiegu chłodzącego (odcinek chłodzący z wannami wypełnionymi wodą, zbiorniki zasilające, zbiorniki zasobnikowe i jednostki do schładzania nagrzanego chłodziwa).

Woda pobierana ze studni głębinowych (ok. 200 m³) poruszająca się w obiegu zamkniętym przez wieże chłodnicze i zbiorniki pośrednie służy do schładzania rur wielkogabarytowych, które powlekane są polietylenem przy temperaturze 195°C.

Baskets with AGXX®-Raschig rings Kosze sitowe z pierścieniami Raschiga z AGXX® do antymikrobowej ochrony zbiorników

Dotychczasowe stosowanie biocydów w celu ograniczenia ilości mikroorganizmów było skuteczne wyłącznie przy dodawaniu dużych ilości tych biocydów. Przy czym powodowało to znaczną korozję rur, zaworów i maszyn, jak również zanieczyszczało w znacznym stopniu wody ściekowe.

Zastosowanie AGXX® w formie koszy sitowych wypełnionych pierścieniami Raschiga oraz pływających ram z siatką w całym systemie obiegu chłodzącego doprowadziło do kompletnego wyeliminowania biocydów.

Poprzez strategicznie odpowiednie rozmieszczenie systemu AGXX® mikrobiologiczne obciążenie wody pozostało przez okres wielu miesięcy na normalnym poziomie i wynosi obecnie po upływie ponad roku <10³ do 10³ JTK/ml. W wyniku znacznej redukcji ilości biomasy przez zastosowanie AGXX® można było poza tym wyraźnie wydłużyć interwały czyszczenia jednostek filtrujących.

 top   print   bookmark   recommend