AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

AGXX® - nowy bioaktywny katalizator kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Interdyscyplinarna praca badawcza specjalistów z zakresu technologii powierzchni, chemików, technologów i mikrobiologów doprowadziła do opracowania nowego antymikrobowego katalizatora kontaktowego AGXX®.

AGXX® jest systemem, który stanowi powierzchnia srebra ze specjalną powłoką o specjalnej strukturze powierzchniowej uzyskanej przez zastosowanie opatentowanej obróbki uszlachetniającej i kondycjonowanie.

Uzyskany w ten sposób system jest wysokoefektywną powierzchnią antybakteriologiczną, która głównie działa jako katalizator kontaktowy. W wyniku kontaktu AGXX® z medium przeznaczonym do sterylizacji zostaje przekazana w porównaniu do klasycznej technologii srebra minimalna ilość jonów srebra (< 100 µg/l).

Główne zakresy praktycznego zastosowania stanowią obecnie sterylizacja płynów chłodząco-smarujących jak również wody jako środka chłodzącego i wody technologicznej. Ze względu na to, że technologia AGXX® funkcjonuje bez substancji aktywnych, testowane są dalsze zastosowania w farmacji, przemyśle spożywczym, biomedycynie i uzdatnianiu wody pitnej.

Zainteresowanie systemem AGXX® jest coraz większe i aby sprostać większemu zapotrzebowaniu klientów na nasze produkty, uruchomiono już pierwszy ciąg technologiczny do większej produkcji. AGXX® może zostać wyprodukowany jako folia, siatka lub proszek. Przy czym możliwe jest powlekanie różnych materiałów jak np. stal szlachetna, tworzywa sztuczne, szkło, materiały ceramiczne.

Proszę nawiązać z nami kontakt. Wspólnie z Państwem spróbujemy rozwiązać problemy również w Państwa firmach stosując technologię AGXX® w celu sterylizacji, dezynfekcji i dekontaminacji.

 top   print   bookmark   recommend