AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Wyniki zastosowania praktycznego AGXX®
w farmacji i medycynie

W porównaniu z wodnymi roztworami procesowymi w przemyśle mikroorganizmy prowadzą w medycynie i przemyśle farmaceutycznym do znacznie poważniejszych konsekwencji. Aktualnie stanowią multiodporne mikroby w szpitalach poważny problem z dodatkowym ryzykiem dla pacjentów i wysokimi obciążeniami finansowymi.

W celu sprawdzenia możliwości zastosowania AGXX® w tych zakresach rozpoczęto z pozytywnymi wynikami pierwsze testy z powłokami AGXX® przy problemach urologicznych, przy kroplach do oczu i implantach (wszczepach). Przykładowo przedstawiamy w tym miejscu w sposób skrócony wyniki pierwszych testów urologicznych.

Szczególne wymagania stawia przede wszystkim naturalny mocz (wysoka koncentracja składników kompleksowych). Klasyczne produkty zawierające srebro zawodzą z tego powodu przy tych zastosowaniach, gdyż jony srebra zostają natychmiast zdeaktywowane przez wysokoskoncentrowane składniki tworzące kompleksy. Poza tym w wielu przypadkach bezskuteczne przy zwalczaniu mikroorganizmów w moczu są antybiotyki.

Comparison of Hemmhofbildung of Ag andAGXX® with septic urine samples Porównanie tworzenia się przestrzeni hamujących (blokujących) srebra i AGXX® z próbkami moczu skażonego bakteriami – kultura zawiesinowa z bakteriami E. coli (RRI) przygotowana w świeżym moczu (108/ml), przygotowana z 25 µl w świeżym moczu i wykonanie posiewu na płytce agarowej. Nałożenie siatki AGXX® i inkubacja przy 37°C w czasie 48 godzin.

Nasze dane pokazują, że w naturalnym moczu w porównaniu z czystą wodą konieczna jest 1000-krotnie wyższa koncentracja jonów srebra w celu zniszczenia tej samej ilości bakterii (105 JTK/ml).

W przeciwieństwie do tego antymikrobowe działanie AGXX® w moczu nie zostaje zablokowane. Testy z przestrzeniami hamującymi (blokującymi) wykazują, że AGXX® w porównaniu z normalną powierzchnią srebra po zaszczepieniu moczem skażonym bakteriami w dalszym ciągu posiada wysoką skuteczność antymikrobową.

Przy wielu produktach farmaceutycznych koniecznie stosowane klasyczne środki konserwujące powodują niepożądane reakcje. Tak np. w przypadku pacjentów z wysokim ciśnieniem ocznym należy unikać kropli z chemicznymi środkami konserwującymi. Z tego też powodu nie można stosować pojemników (opakowań) wielokrotnego użycia, w których znajdują się środki konserwujące do usuwania mikroorganizmów.

Jest to również przyczyną stosowania przez tę grupę pacjentów wyłącznie kropli w opakowaniach jednorazowych. W tym przypadku wartość opakowania przewyższa znacznie wartość jego zawartości. Sytuacja ta spowodowała konieczność poszukiwania nowych rozwiązań opakowań wielokrotnego użytku bez chemicznych środków konserwujących.

Pierwsze testy z AGXX® wykazały, że mikrobiologiczne skażenia w roztworach stosowanych w farmacji zostają skutecznie usunięte. Wyniki te wskazują na to, że AGXX® może spełnić wszystkie warunki stawiane środkom konserwującym przez przepisy dopuszczające leki na rynek.

 top   print   bookmark   recommend