AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

FAQ - często stawiane pytania

Nasze FAQ (Frequently Asked Questions) podaje Państwu odpowiedzi na często stawiane pytania dotyczące technologii AGXX®.

Co znaczy AGXX®?

Elementem podstawowym jest siatka ze stali szlachetnej pokryta warstwą srebra (Ag) z powierzchnią o specjalnej strukturze. Oba X stanowią dwa kolejne kroki technologiczne, które zgłoszono jako patent. Najpierw zostaje nałożona warstwa z innego metalu szlachetnego ze strukturą mikroporowatą, która zostaje następnie przez dodatkową obróbkę w specjalnej kąpieli (pochodna witamin) kondycjonowana i uszlachetniona.

Co powoduje AGXX®?

AGXX® jako innowacyjna, wysokoskuteczna, antymikrobowa powierzchnia, która zwalnia tylko minimalne ilości jonów srebra, znajduje zastosowanie w roztworach wodnych i prowadzi do całkowitej sterylizacji. Niszczenie mikroorganizmów odbywa się głównie na bioaktywnej powierzchni AGXX® lub w jej bezpośredniej bliskości poprzez depolaryzację ich biologicznych membran połączoną z rozpadem komórek.

Co znaczy bioaktywny katalizator kontaktowy?

Dokładne analizy i oceny mechanizmu działania identyfikują AGXX® jako efektywny katalizator kontaktowy. Znajdujące się w roztworach wodnych mikroorganizmy zbliżając się do powierzchni AGXX® ulegają nie tylko przyspieszonej dezaktywacji, ale również efektywnemu niszczeniu przez rozkład komórek.

Przyspieszona przepuszczalność mikrobowych membran powoduje również, że jony srebra już w minimalnej ilości działają zabójczo na mikroorganizmy. Ze względu na fakt, że wysoka koncentracja jonów srebra nie ma tutaj większego znaczenia, uzyskuje AGXX® z nową bioaktywną powierzchnią znacznie szybsze działanie antymikrobowe.

Gdzie jest stosowany AGXX®?

W praktyce istnieją już różne pozytywnie przebiegające projekty związane ze sterylizacją środków chłodząco-smarujących oraz wody chłodniczej, technologicznej i użytkowej. AGXX® funkcjonuje praktycznie bez składników czynnych i nie stanowi zagrożenia dla człowieka.

Z tego też powodu testowane są obecnie dalsze zastosowania w farmacji, medycynie, urządzeniach sanitarnych, myjkach ultradźwiękowych, produkcji żywności, biomedycynie, uzdatnianiu wody pitnej oraz w filtrach sitowych zmywarek do naczyń, sterylizacji wody do kwiatów i wody do spryskiwania szyb w samochodach, jak również w wielu innych zakresach.

W jaki sposób stosowany jest AGXX®?

Kosze sitowe z PE (tworzywo sztuczne) lub VA (stal szlachetna) wypełnione tzw. Pierścieniami Raschiga, reaktory przepływowe, reaktory kaskadowe, ramy pływające z napiętą siatką AGXX®, jednostki modułowe z tzw. systemami kurtynowymi, systemy szufladowe z jednostkami różnej wielkości, skrzynie filtracyjne. AGXX® można wyprodukować w formie folii, siatki lub proszku. Przy czym powlekane mogą być różne materiały jak stal szlachetna, tworzywo sztuczne, szkło, materiały ceramiczne itd.

W jakich zakresach temperatury i pH stosuje się AGXX®?

System ten można stosować w roztworach wodnych w zakresie temperatur 10 - 120ºC (autoklawy) przy wartościach pH 1 – 11. Dalsze warunki stosowania w specjalnych przypadkach są obecnie testowane. Na specjalne życzenia klientów możemy przeprowadzić odpowiednie testy w laboratorium. AGXX® nie ulega również uszkodzeniom przy stosowaniu sterylizacji promieniami gamma.

Jak długie okresy użytkowania można osiągnąć?

Przy odpowiedniej pielęgnacji, np. regularne usuwanie obumarłej biomasy bądź zawiesin, możliwe jest wieloletnie użytkowanie. Możliwe jest proste i skuteczne czyszczenie powierzchni AGXX® z wykorzystaniem roztworu opracowanego przez nas, który jest neutralny dla środowiska naturalnego.

Na długość żywotności AGXX® ma również wpływ grubość powłoki na materiale nośnym. W ten sposób uzyskuje się aktywność antymikrobową trwającą wiele miesięcy i lat. AGXX® jest ze względu na szczególne właściwości odporne na działanie większości chemikaliów i przede wszystkim na dezaktywujące działanie aktywnych związków siarki, które w normalnym przypadku hamują aktywność srebra.

Jakich obciążeń w stosunku do AGXX® należy unikać?

Ze względu na to, że technologia AGXX® bazuje na specjalnej powłoce z metali szlachetnych, należy unikać obciążeń wynikających z intensywnego tarcia na powierzchni np. z innymi powierzchniami metalowymi. Tarcie może spowodować mechaniczne uszkodzenie powłoki w formie oddzielenia się od materiału nośnego.

Które mikroorganizmy można zniszczyć stosując AGXX®, a które są odporne na działanie AGXX®?

Dotychczas nie znaleziono mikroorganizmów, które nie ulegają zniszczeniu. Konieczny jest tylko różny czas działania do momentu zniszczenia. Zależy on od budowy mikrobów. Mechanizm działania AGXX® wyklucza wszelkie odporności. Tak np. mógł zniszczyć multiodporne mikroby w środkach chłodząco-smarujących, które nie były do opanowania przez stosowanie biocydów.

Brak jest dokładnej wiedzy dotyczącej zwalczania wirusów. Ponieważ jednak twierdzi się, że srebro zabija również wirusy, to podobne działanie AGXX® nie jest wykluczone. Należy przy tym jednak zwrócić uwagę na to, że wirusy nie posiadają metabolizmu porównywalnego z bakteriami lub grzybami.

Co jest szczególne w technologii AGXX® i jakie posiada ona zalety?

 • innowacyjna, mikroporowata powłoka z wysokoskutecznym, antymikrobowym działaniem
 • produkcja i nakładanie powłok w temperaturze otoczenia
 • przyspieszone działanie antymikrobowe przy kontakcie z roztworami wodnymi
 • brak zależności od dużej ilości wolnych jonów srebra, ich ilość minimalna
 • wysoki stopień skuteczności przy roztworach wodnych z przepływem/wymianą
 • rozwój odporności prawie niemożliwy
 • systemy prawie bezobsługowe
 • długa żywotność powierzchni
 • brak konieczności dalszego dodawania biocydów
 • brak negatywnego wpływu przez dodatki antykorozyjne, emulgatory etc.
 • brak zwiększenia potencjału korozyjnego roztworów wodnych
 • prosta instalacja w istniejących systemach
 • brak tworzenia się związków AOX
 • brak dodatkowego zużycia/dostarczania energii jak w przypadku metod termicznych odkażania: UV, ozonowanie, elektroliza
 • brak magazynowania, przeładunku i utylizacji roztworów zanieczyszczonych biocydami
 • brak kontaktu z chlorem i dwutlenkiem chloru
 • możliwy recycling zużytych systemów AGXX®

Czy AGXX® posiada właściwości toksyczne i niebezpieczne dla środowiska naturalnego?

Wysoka skuteczność działania antymikrobowego nie zależy od koncentracji jonów srebra. Obróbka wody za pomocą AGXX®, który nie zawiera prawie żadnych składników aktywnych, powoduje, że czysta woda zachowuje jakość wody pitnej. Dla wody pitnej istnieje orientacyjna (profilaktyczna) wartość dopuszczalna srebra – 100 µg na litr. AGXX® nie przekracza tej wartości nawet w pracy ciągłej.

Ta koncentracja jonów srebra jest w dalszym ciągu w pełni wystarczająca do uzyskania pozytywnego efektu powierzchniowego AGXX®. Dla zastosowań szczególnie wrażliwych w zakresie farmacji i biomedycyny można uzyskać w ten sposób sterylnie czystą wodę, która przy końcu procesu zawiera tylko minimalne ilości jonów srebra. Woda technologiczna i ścieki nie zostają dodatkowo zanieczyszczone toksycznie przez AGXX®.

Ile kosztuje AGXX®?

Sprzedajemy rozwiązania systemowe, które ze względu na rodzaj zastosowania i użyty materiał podstawowy mogą się bardzo różnić. Ceny tych systemów zależne są więc od rodzaju zastosowania. Dotychczas sprzedano komercyjne systemy AGXX® dla różnych zastosowań ze względu na ich zalety cenowe i technologiczne.

 top   print   bookmark   recommend