AGXX® - nowy bioaktywny katalizator
kontaktowy do sterylizacji systemów wodnych

Co to jest technologia AGXX®?

Sterylizacja, dezynfekcja i dekontaminacja wody i roztworów wodnych

Działanie małych ilości srebra polegające na zabijaniu mikroorganizmów doprowadziło już w starożytności do jego "intuicyjnego" zastosowania przez człowieka. Tak na przykład "konserwowano" zapasy wody pitnej na statkach lub w cysternach wrzucając srebrne monety. W podobnym celu używano pojemniki ze srebra jako zbiorniki zapasowe lub naczynia do picia.

Pod koniec 19-tego wieku antybakteriologiczne działanie srebra w bardzo małym dozowaniu zostało naukowo zbadane i opisane przez J. Ravelina i K. Nägeli. Ten tak zwany oligodynamiczny efekt srebra (tzn. wysoka skuteczność przy niskiej koncentracji składnika czynnego) uzyskuje się przez przekazanie jonów srebra do roztworów wodnych.

Czasowy przebieg zabijania komórek drożdży przez AGXX Czasowy przebieg zabijania komórek drożdży przez AGXX® (rozdzielczość: 1 µm). Dla określenia czasowej kolejności zabijania tych komórek należy uwzględnić, że niebieskie zabarwienie pojawia się dopiero po 1 do 10 minut po ich zabiciu. Ponieważ po 15 minutach wszystkie komórki są zabarwione na niebiesko, to po ok. 5 minutach były wszystkie komórki drożdży w otoczeniu cząstki AGXX® całkowicie zabite.

Systematyczne zastosowanie srebra w różnych zakresach rozpoczęło się w momencie zrozumienia naukowego podłoża jego szczególnego działania. Był to również początek dalszego rozwoju tej technologii. Do dnia dzisiejszego stwierdzono bakteriobójcze działanie jonów srebra w przypadku 650 odmian bakterii, grzybów i wirusów.

Obecnie powraca się coraz częściej do bioaktywnego działania srebra, które stanowi alternatywę dla problematycznych biocydów i antybiotyków, które straciły skuteczność swojego działania. Dlatego też srebro przeżywa okres renesansu jako czynnik do produkcji wody mikrobiologicznie czystej i do zachowania jej czystości. Centralnym punktem jest przy tym stałe polepszanie i dalszy rozwój efektywności technologii srebra.

AGXX® jest antymikrobowym katalizatorem kontaktowym

AGXX® stanowi powierzchnię zewnętrzną srebra o specjalnej strukturze, pokrytą dodatkową powłoką, która poprzez uzupełniającą obróbkę zostaje uszlachetniona i kondycjonowana. Jej antymikrobowe działanie ma miejsce głównie na powierzchni AGXX® lub w jej bezpośredniej bliskości przez depolaryzację biologicznych membran i połączony z tym rozkład komórek.

Kombinacja działania w odległości i efektu powierzchniowego Kombinacja działania w odległości i efektu powierzchniowego dla efektu antymikrobowego w stosunku do komórek bakterii w zależności od odległości:
1. klasyczne działanie w odległości wyłącznie przez przyjmowanie jonów srebra
2. przyspieszone przyjmowanie jonów srebra przez miejscową depolaryzację membran
3. przyspieszony rozpad przez depolaryzację i przepuszczalność membran

Pierwsze oceny wyników testów długookresowych technologii AGXX® w praktyce pokazują, że nie posiada ona wad klasycznej technologii srebra, ponieważ bazuje na innych mechanizmach działania.

Jest to szczególnie widoczne poprzez krytyczne luki skuteczności działania klasycznej technologii srebra, które nie występują w technologii AGXX®:

  • Działanie polegające na zabijaniu mikroorganizmów jest znacznie opóźnione w czasie.
  • Zależność od ilości wolnych i stabilnych jonów srebra,
  • Dezaktywacja jonów srebra przez związki siarki lub związki tworzące kompleksy,
  • Ograniczony zakres działania w związku z efektywną mikrobiologiczną dekontaminacją.
  • Stosując AGXX® jesteśmy w stanie wyeliminować te wady i opracować nowe materiały i technologie, które pozwolą na osiągnięcie lepszego i szerszego działania technologii srebra.
 top   print   bookmark   recommend